Nasıl Ofis Kiralarım?

 1. Ofislerimiz büyüklükleri 122 metrekareden başlayıp 540 metrekareye kadar çıkmaktadır.
 2. Kiralamalar metrekare birim fiyat üzerinden yapılmaktadır. Kiraya ek olarak aylık genel giderler fatura edilmektedir.
 3. Kiralama yapacak Kişinin/Şirketin, sözleşmenin imzalanmasından önce Gerçek veya Tüzel Kişiliğe ait şirket Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Levhası evraklarını ve Teminat kısmında gerekiyorsa kati kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubunu temin etmesi gerekmektedir.
 4. Genel giderler ısıtma, soğutma, havalandırma, güvenlik, binanın temizliği ve su faturasından oluşmaktadır.
 5. Sözleşme imza tarihinde 1 aylık kira bedeli (KDV Dahil olarak) peşin ödenecektir. Ayrıca teminat olarak, iki aylık kira tutarı alınacaktır.

Ofis / Dükkan Kiralanması için gerekli evraklar

 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişi adına düzenlenmiş vekaletname
 • Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Ofis Kiralama İletişim

Meryem TEKİN

Tel: (0212) 468 12 54

Faks: (0212) 465 60 10

E-Posta: pazarlama@idtm.com.tr