HAVALANDIRMA (Bölüm: 4.2.3)

İDTM İş Merkezi’nde Honeywell marka HVAC(ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme)sistemi kullanılmaktadır.

Ortamdaki kullanılmış kirli ve yoğun hava egzos fanları ile emilerek ortamdan uzaklaştırılmakta ve yerine temiz hafif hava ortama geri kazandırılmaktadır. Kullanılacak klima ve havalandırma sistemlerinin minimum kapasitesi belirli formüller ile hesaplanmaktadır.

Çarşı dükkan içinden termostat kontrollü VAV (Değişken Hava Debili) sistemini besleyen toplamda 276300m3/h debili 3 adet klima santrali ile şartlandırılmaktadır.

İş Merkezi ofis alanlarında ısıtma-soğutma; yaklaşık 720L/h su döngüsünde, yüksek devirde ısıtma kapasitesi 6500W, soğutma kapasitesi 4200W olan ve oda termostadı ile lokal kumanda edilen 4 borulu  fancoil cihazları ile sağlanmaktadır. Ofis alanlarının temiz havası önce G4 kaset filtreden sonra F6 torba filtreden geçerek her biri 60000m3/h debili 6 adet klima santrali ile şartlandırılmaktadır. . Ayrıca ofis katlarımızda ıslak hacimlerde (WC) sürekli egzost sistemi mevcuttur.

Her bağımsız bölüme tahsis edilen hava debileri gerekli ölçümler yapılarak mimari yerleşim planına uygun olarak kiracı tarafından sabitlenecek ve bu miktar kesinlikle aşılmayacaktır.

Ofis içerisinde revizyon yapılması durumunda havalandırma kanal ve menfez uygulaması bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre müşteri tarafından yapılacaktır.

Binamızdan her ne sebeple olursa olsun dışarıya cam açılamaz.

Havalandırma sistemi yemek pişirilmesine elverişli olmadığı için ofis içerisinde yemek pişirilmesi uygun değildir.

Acil durumlarda (yangın, deprem vb.) İş Merkezi’nin tüm güvenlikli geçiş kapı ve turnikeleri yangın paneli tarafından güvenli çıkış için boşa çıkacak şekilde kumanda edilmiştir. Aynı zamanda yangın panelleri ile iletişimde halinde olan bina Honeywell otomasyon sistemi de  yangından kaçış  senaryosunu başlatır. Bu senaryo gereği yangının olduğu katın hava izolasyonu sağlamak için katlar arasında pozitif ve negatif basınç zonlarını aktif eder. Asansörler zemin katta kapıları açık devre dışı bırakılır. Doğalgaz tesisatları gaz geçişine kapanır. Binada sesli anons ve görsel uyarılar otomatik olarak devreye girer. Yangın merdivenleri dumansız kaçış için basınçlandırma tertibatı ile tesis edilmiştir.