Kira ve Ortak Giderlerin Takip -Tahsilatı (Bölüm: 5.12)

Kira - aidatların toplanması ve takip edilmesi İDTM A.Ş. Muhasebe ve Finans departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Kiracılarımız ödemelerini her ayın 1'i ve 15'i arasında belirlenen ilgili banka hesap numarasına yatırabilirler.

Kira ve Aidat faturalar ayın ilk günü kiracılarımızın E-Fatura adreslerine gönderilmektedir.

Ayın ilk 15 günü ödenmeyen kira ve aidatların takip eden ayın 5’ine kadar ödenmemesi halinde toplam tutar üzerinden %3 gecikme bedeli uygulanmaktadır.