Duvarlar (Bölüm: 7.1)

  1. Bağımsız bölümleri, diğer bağımsız bölümler ve müşterek alanlardan ayıran duvarlar, konstrüktif veya dekoratif gerekçelerle, uygulanan (As-Built) projelerine bağlı olarak betonarme taşıyıcı perdeler ve kolonlar ile yerine göre tuğla veya çoğunlukla alçıblok duvar elemanlarından teşkil edilmiştir.
  2. Betonarme karkas olarak binanın ana taşıyıcı sistemini oluşturan, ancak bağımsız bölüme tesadüf eden duvar görünümündeki betonarme perde duvar kolon ve kirişlerde hiçbir şekilde delik açılması, kırma, yarma, kesme vb. tadilat işlerinin yapılmasına kesinlikle izin verilmez.
  3. Bağımsız bölümlere ait diğer, alçıblok, tuğla, alçıpanel veya betopan bölme duvarlarında ise delme, yarma, kesme, yıkma, sökme vb. tadilatların yapılması bina yönetiminin iznine tabidir.
  4. Bağımsız bölüm kiracısı yapacağı veya yaptıracağı tadilat ve dekorasyon işleri ile ilgili bir proje yaptırması ve bu projeyi bina yönetiminin onayına sunması gerekmektedir.
  5. Bina yönetimi, bu projeyi, işletme yönetiminin veya doğrudan yönetime bağlı teknik kadronun yardımı ile tetkik eder ve onaylar.
  6. Bina yönetiminin onaylamadığı hiçbir dekorasyon veya tadilata izin verilmez.
  7. Bina yönetimince, üzerinde tadilat yapılmasına izin verilen mahallerden, yıkım, söküm, kırma, delik açma gibi işlemler sonrasında çıkacak molozların yönetim tarafından belirlenecek kurallar dahilinde uzaklaştırılması gerekmektedir.