Döşemeler (Bölüm: 7.2)

  1. Bağımsız bölümlere ait döşemeler, B.A. karkas tarzında inşaa edilen yapıların inşaa ve hesap yöntem ve kriterlerine bağlı olarak mantar tipi kirişsiz (gizli kirişli) B.A. döşeme tarzında teşkil edilmiştir.
  2. B.A. döşeme plaklarında, herhangi bir şekilde kırma, sökme, yıkma veya delik açma ve kapama işlerinin yapılmasına, statik ve B.A. hesaplar ile proje kriterleri ve deprem yönetmelikleri bakımından yönetim tarafından izin verilmemektedir. Ancak çok özel durumlar için Statik ve B.A. projelerin müelliflerinden talep edilen tadilat için bir tahkik yapılması sağlanabilir ve bu talep proje müellifince uygun görülür ise izin verilmesi mümkün olabilir.
  3. B.A. döşemeler, 500 kg/m² hareketli yük olacağı kabulüne göre dizayn edilmiştir.
  4. Bağımsız bölümler içerisinde B.A. döşeme plağı üzerinde ortalama 3,5 cm. ~ 4,0 cm. kalınlığında yüksek dozlu bir şap tabakası mevcuttur.
  5. B.A. döşeme plakları üzerindeki şap ile müşterek mahallere ait koridor ve / veya kat hollerindeki bitmiş döşeme kaplaması arasında ise 3 ~ 4 cm’lik bir kot farkı mevcuttur. Bu durum, mevcut şap tabakası üzerine bu kot farkına uygun bir kaplama malzemesinin doğrudan uygulanmasına imkan verecektir.
  6. Mevcut şaplar, üzerinde self – leveling sistem şap dökülmesi yada mevcut şapın kırılması ile yeniden seçilen döşeme kaplaması malzemesi kalınlığına uygun kalınlıkta bir şap dökülmesi mümkündür.
  7. Kiracının, bina yönetiminin onayına sunacağı dekorasyon projesinde, döşeme kaplamaları için kullanılacak malzemeler konusunda detaylı bilgi bulunmalıdır.
  8. Döşeme kaplamalarında kullanılacak halıların yanmaz malzemeden mamul olması tercih edilmelidir.