Genel Mahaller (Bölüm: 7.4)

 1. Bina dış cephelerinde, bronz renkli, reflektif olmayan ısı camlı, alüminyum profilli Alman HUECK sistem giydirme cephe ve yine alüminyum profil konstrüksiyonlu, 60 x 60 veya 60 x 120 cm. ebadında SERANİT marka granit alaşımlı seramikler ile mekanik ve yapıştırma sistem kaplamalar uygulanmıştır.
 2. Bina dış cepheleri kapalı sistem dizayn edilmiştir. İç mahaller ile dış hava ortam arasındaki ilişki tamamen otomasyon kontrollü klimatize havalandırma sistemi ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla cephelerde dışa açılan pencere kanadı mevcut değildir.
 3. Bağımsız bölüm kiracıların, dış cepheye pencere açmasına, pencere tipi veya split tipi klima monte etmelerine B.A. veya Kargir cephe duvarlarının delinmesine izin verilmez.
 4. Bina dış cephelerine ve teras çatılara bağımsız bölüm kullanıcıları adına hiçbir reklam ve / veya tanıtım unsuru monte edilmemelidir. Bu husus, bina mimarisi ve estetik bakımdan çok önemlidir. Ancak, bina yönetiminin uygun görmesi halinde tüm bağımsız bölüm kiracıları, iş merkezi ve çarşı bölümünü tanıtıcı ve müşterek menfaatlerin sağlanacağı türden reklam ve / veya tanıtım panolarının, bina mimarisini ve estetiğini zedelemeyecek yerlere konulmasının mümkün olabileceği kabul edilmelidir.
 5. Reklam ve / veya tanıtıma esas olarak çarşı katlarındaki müşterek mahallerde kira karşılığı duvar tipi vitrin yapılmasına uygun mahaller bırakılmıştır. Bu mahallerde yapılabilecek vitrin boyutları bina yönetimince belirlenecektir. Bu vitrinler ile ilgili projeler için de bina yönetiminden onay alınmalıdır.
 6. Çarşı katlarındaki bağımsız bölümlerin müşterek mahallere bakan ön cepheleri beher bağımsız bölüme ait vitrin dizaynı, giriş ve çıkış kapıları teşkili için, asma tavan kotu, döşeme kotu ve yan duvarlar arasında, demir konstrüksiyon kutu profil kör kasa tesis edilmiştir.
 7. Dükkan cephelerinde mevcut demir konstrüksiyon kutu profil olarak tesis edilen bu kör kasalar vitrin ve kapı montajına esas olarak teşkil edilmiştir. Yan duvarlar ile düşey arakesit oluşturan kutu profil dikmelerin sökülmesine veya kesilmesine izin verilemez. Ayrıca asma tavan ile arakesit teşkil eden yatay kutu profillerin de sökülmesine veya kesilmesine izin verilmemelidir. Bu kör kasa kayıtları yanlarda duvarları, tavanda ise asma tavanı tutucu konstrüktif profillerdir. Ancak döşeme kotundaki kutu profiller ve yan duvarlara bağlı olmayan, aralardaki düşey kutu profil kayıtlarının sökülmesi veya kesilmesine izin verilebilir.
 8. Dükkanlara ait bina yönetimince onaylı projeye göre yapılan dekorasyon ve / veya tadilat çalışmaları esnasında, sökülmesine veya kesilmesine izin verilen metal veya seramik, granit, cam vb. elemanların bina yönetimine teslim edilmesi esastır. Bu malzemeleri muhafaza edip etmeyeceğine veya ne şekilde değerlendireceğine bina yönetimi karar verir.
 9. Çarşı katlarındaki bağımsız bölümlerde, onaylanacak dekorasyon ve / veya tadilat projelerine göre yapılacak asma tavan ile, müşterek mahallerde mevcut asma tavanlar arasındaki ilişki dükkan dekorasyonu esnasındaki imalat kapsamında havalandırma kanallarına ait geçişlerin haricinde tamamen kapatılarak kesilmelidir.
 10. Bağımsız bölümler için yapılacak dekorasyon ve / veya tadilat ile ilgili projelerin hazırlanmasında ve onay için bina yönetimine sunulmasında, aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. Projeler;
  1. Dekorasyon projeleri 1/50 ölçeğinde, plan, kesit ve görünüşler ile nokta detaylarını içeren mimari projeler,
  2. Kullanılacak malzemeler ile standart ve kalitesini belirleyen kapsamlı bir mahal listesi,
  3. Bölme duvar, asma tavan ve benzeri ilave konstrüksiyonlar ile ilgili inşai yöntemleri belirleyen uygulama detayları,
  4. Vitrin, camekân vb. sistemleri ile ilgili plan, kesit, görünüş ve detaylarını,
  5. Ofis veya dükkan ile ilgili dekorasyon ve / veya tadilatın yapılacağı bağımsız bölümün yerini belirleyen kat planına ait anahtar pafta (1/100 ölçeğinde)
  6. Mekanik tesisata ait ilave veya tadilat ile ilgili, sıhhi tesisat, havalandırma, yangın söndürme, tesisatları ile ilgili mekanik projeler, plan, kesit, tek hat şeması vb. detayları ve hesapları ile birlikte,
  7. Elektrik tesisatı ile ilgili, kuvvetli ve zayıf akım tesisatlarına esas aydınlatma, telefon, besleme, otomasyon, yangın ihbar, güvenlik, seslendirme ve benzeri tesisatlara ilişkin hesaplar, plan, görünüş, kesit vb. desteklemeler ile birlikte,

  1 şeffaf 2 ozalit ve 1 USB olarak teslim edilmelidir.