Dükkanlar (Bölüm: 8.2)

 1. Tüm bağımsız bölümlerin – dükkanların aydınlatma gücü, merkezi ısıtma-soğutma sisteminin dizayn esasları çerçevesinde, kesinlikle 50 Watt / m² 'yi geçemez. (Isı kayıp kazanç hesaplarına esas olacak kuru termometre derecesi koridor ve dükkanlarda yaz mevsimi için 26 ve kış mevsimi için 20 olarak alınmıştır.)
 2. Tüm bağımsız bölümler ısıtıcı takviyeli VAV-Box sistemi ile klimatize edilmektedir. Her bağımsız bölüm için gerekli şartlandırılmış temiz hava temini merkezi havalandırma sistemi ile yapılmaktadır. Tüm bağımsız bölümler için klima hesap ve projelerinde esas alınan kriterler bellidir. Bu kriterlere uygun olarak her bağımsız bölüme tahsis edilen ısıtma ve soğutma güçleri ile maksimum hava debileri sabittir. Bu miktar kesinlikle aşılmayacaktır. Mahal içi üfleme kanalı, üfleme menfezi ve dönüş havası transfer menfezi uygulaması bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre kiracı tarafından yapılacaktır. Dönüş havası, koridor asma tavan içi plenum kutusu gibi kullanıldığından, koridor asma tavanındaki emici VAV-box’lar tarafından emilmektedir. Bu sebeple vitrin üzerine rastlayan asma tavan alnına yeterli açıklık bırakılmalıdır. Kiracı, ısıtma ve/veya soğutma amacıyla sisteme herhangi bir cihaz ilave edemez. Bina yönetimi, bu konuda, her safhada her türlü kontrolü ve müdahaleyi yapmaya yetkilidir. Her VAV-Box cihazı merkezi otomasyon sistemi ile kontrol ve kumanda edilmektedir. Ayrıca mahal içinde, sıcaklık ayarları için müstakil kontrol paneli bulunmaktadır. VAV-Box cihazının hava debisi, kendi üzerindeki dönüş havası sıcaklık sensörü ile otomatik olarak ayarlanmaktadır.
 3. Her bir bağımsız bölüme temiz su ve pis su kullanma imkanı yaratılmıştır. Temiz su hatları vana ile kapatılmıştır. İhtiyaç halinde kullanılması amacıyla yapılacak iç dağıtım, bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre, kiracı tarafından yapılacaktır. Kiracı, eğer su kullanacak ise, temiz su hat vanasından sonra gerekli basınç düşürücüyü (8 Bar - 2 Bar), pislik tutucuyu ve su sayacını kendisi temin ve monte ettirecektir.
 4. Mutfak eviyelerinden, bulaşık makinalarından vb. cihazlardan çıkan yağlı pis su, mutlaka bir yağ ayırıcından geçirildikten sonra mevcut pis su bağlantı ağzına verilecektir. Yağ ayırıcıların temini ve montajı kiracıya aittir. Yağ ayırıcılar en az 10 günde bir temizlenecektir. Pis Su tesisatı kullanılmış yağların ve katı atıkların öğütülerek pis suya karıştırılmasına uygun değildir. Bu nedenle eviyelere çöp öğütücü bağlanmasına müsaade edilemez.
 5. Ocak, fırın vb. duman ve buhar çıkartan mutfak cihazlarının üzerine teknik kurallara uygun şekilde boyutlandırılmış ve paslanmaz çelikten imal edilmiş davlumbazların temini ve montajı kiracıya aittir. Yağlı buhar çıkartan mutfak cihazlarının üzerindeki davlumbazlarda teknik kurallara uygun şekilde ve alev savar tipte imal ve monte edilmiş yağ filtreleri bulunacaktır.
 6. Bütün davlumbazlarda davlumbaz içi otomatik yangın söndürme tesisatı olacaktır. Otomatik yangın söndürme tesisatı, bina yönetiminin işletmeye esas en önemli şartıdır. Davlumbazlar, gerek enerji ekonomisi, gerek yangın emniyeti ve gerekse hava dengelerinin korunması amacıyla devamlı olarak temiz tutulmalıdır. Davlumbazların periyodik bakım ve temizliği kiracı tarafından yapılacak ve bina yönetimi tarafından sürekli olarak kontrol edilecektir. Davlumbazların sızdırmaz kanallar ile baca bağlantılarını gösteren teknik kurallara uygun olarak yapılmış havalandırma projesinin bina yönetimi tarafından onaylanması şarttır.
 7. Yangın söndürme amacıyla, sprinkler tesisatı boruları tüm bağımsız bölümlerde (işyerlerinde) bir ağ olarak döşenmiştir. Kiracı, bina yönetimi tarafından verilen projeyi esas alarak ve kendi dekorasyon projesine uygun olarak hazırlayacağı bağımsız bölüm içi sprinkler yerleşim projesini bina yönetimine onaylattıktan sonra uygulayacaktır. Kiracı, bağımsız bölümde yer alan sprinkler tesisatını iptal edemez, sprinkler ve detektörleri kapatamaz, körleyemez.Bağımsız bölüm içinde, kapalı hacim yaratılırsa, bu odalarda yangına karşı koruma yapılacaktır.
 8. Kiracı bağımsız bölüm içinde her ne sebeple olursa olsun yanıcı ve patlayıcı malzeme bulundurmayacak ve depolamayacaktır. Kiracının bağımsız bölümü kullanım amacı, yangına karşı korunma yönetmeliklerine, NFPA standartlarına ve sigorta firmasının yönetmeliğine uygun olacaktır.
 9. Katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, atılması ve/veya imhası hususunda bina yönetiminin belirleyeceği kurallara uyulacaktır.
 10. Bağımsız bölüm kullanıcısı, yangın kaçış koridorlarına, yangın merdivenlerine ve bağımsız bölüm içindeki tesisat şaftlarına kesinlikle eşya, ekipman vb. koymayacaktır. Adı geçen bölümlerin herhangi bir amaçla kullanımına müsaade edilemez.
 11. Tesisat şaft kapakları, kiracı tarafından dekorasyon amacıyla dahi olsa kesinlikle kapatılmayacak - iptal edilmeyecek ve bina yönetiminin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde muhafaza edilecektir. Benzer şekilde, mahal içine yapılacak asma tavanda, VAV kutusu kontrollarına ve motorlu vanalara ulaşmak üzere müdahale kapakları bırakılacaktır.
 12. Bağımsız bölüm kiracı, 100 m²'ye kadar en az bir adet, 100 m²'nin üzerindeki alanlar için ise, her 100 m² için bir adet 6 kg’lık ABC tipi kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücüyü temin edecek ve bina yönetimi kontrolünde kullanır halde tutacaktır.