Dekorasyon Projelerinin Verilmesi & Onayı (Bölüm: 6.1)

Ofis veya dükkan kiracısı, kendi hesabına yetkili mimar ve / veya mühendis tarafından hazırlanmış 1/50 ölçeğinde tam ölçülü çizimlerin 3 takım kopyasını ve/veya Autocad formatında hazırlanmış kopyasını bina yönetimine teslim edecektir.

Çizimlerde, kullanılacak alanın özel ihtiyaçları gösterilecek, mağaza vitrini (varsa) detaylı olarak belirtilecek, iç bölmeler ile asma tavan planları havalandırma, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat plan ve kesitleri verilecektir. Tüm bu projelerde Mimari, Mekanik, Elektrik tasarım kriterlerine tamamıyla uyulacaktır.

Bağımsız mahallerde yapılacak herhangi bir değişiklik ve/veya dekorasyon işi, bina yönetiminin vereceği proje onayından önce başlayamaz.

Bina yönetiminin tatbikat onayı ve projeler doğrultusunda işin tamamlandığına dair teyidi alınmadan ofis - işyeri işletmeye açılamaz.