image

Başkanın Mesajı

Finans ve Ticarette Yıldız Şehir İstanbul

Ekonomide sınırların kalktığı sert bir rekabetin yaşandığı bir dünyadayız. Bu rekabete girebilmek ve kazanabilmek için de birlikteliğe ihtiyaç var. Güçlü birliklerin güçlü ekonomileri, güçlü ekonomilerin de güçlü ülkeleri oluşturduğu muhakkaktır. Bu sebeple dünyada özel sektörle kamuyu bir araya getirebilecek ve genç girişimcilere geniş ufuklar kazandırabilecek ticaret merkezlerine ihtiyaç var. Bu amaçla birlik ve beraberlik içerisinde kurulmuş olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, kentimizin ve ülkemizin kalkınmasında küresel bir öneme sahiptir.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin 1982 yılından beri üyesi olduğu Dünya Ticaret Merkezleri Birliği'ne (WTCA - World Trade Centers Association) bağlı olarak 100'e yakın ülkede faaliyet gösteren Dünya Ticaret Merkezleri'nin sayısı 300'ü aşıyor. İçinde bulunduğu coğrafyadaki ticareti canlandırmak için kurulan bu merkezler girişimcilere sınırsız olanak sunmanın yanında ülkelerin de birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. Sunduğu diyalog imkanıyla bilgi alışverişine ve işbirliğine katkı sunuyor.

Bu bilinçle yaptığımız çalışmalarla İstanbul dünyanın en hızlı gelişen şehirleri arasına girdi. Şehrimizin spordan sanata, kültürden ticarete her alanda düzenlenen uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması bunun en açık göstergesidir. Kongre turizminde de önemli mesafeler kat ettik. 1999'da İstanbul'da 23 uluslararası kongre yapılıyordu. Günümüzde bu rakam 109'a çıktı. Böylece İstanbul kongre turizmi liginde 6. sıraya yerleşti.

Ve şehrimizin finans ve ticaret merkezi yapmak için de gerekli planlama ve yatırımları yapıyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi de bu anlayışın ürünüdür. En önemli hedeflerinden biri de İstanbul'u dünya fuarcılığının başkenti haline getirmektir. Ve şu an yılda 100'e yakın fuara ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar yaptığı faaliyetlerle dünya ile ticari entegrasyonu hızlandıran ve özellikle Türk fuarcılık sektörünün gelişimine yüksek bir ivme kazandıran önemli bir işlevi olmuştur. Ülkemizin ve şehrimizin dış ticaretinin artması; uluslararası şirketler ve işadamları arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarıyla da kısa zamanda dikkatleri üzerine topladı. Yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip eden Ticaret ve Fuar Merkezimiz bundan sonra da ulusal ve uluslararası kuruluşlara aynı anlayışla hizmet vermeye devam edecektir.

Şekib AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı