image

Kalite Politikamız

  • Ulusal ve Uluslararası alanda Fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere ulusal ve uluslararası ölçekteki rekabeti özendirici fırsat ve imkanları sağlayarak sektöre liderlik etmek,
  • Türk Ekonomisinin dünyadaki temsil kabiliyeti ve rekabet gücünün artması için uluslararası işbirliği organizasyonları aracılığı ile kurumların ve firmaların dünya ile entegrasyonunu sağlamak ve uluslararası yatırımcıların ülkemizde yeni yatırımlar yapmalarına destek vermek suretiyle ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak,
  • Kalite Yönetim Sisteminden ve şartlarından taviz vermeden çalışmak, kalite yönetim sistemini gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Her yıl için hedefler belirlemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmak,
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaçlara uygun hizmet vermek ve çözüm üretmek,
  • Sürekli eğitim ile kişisel gelişimi sağlamak,
  • Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile katılımcı yönetimi ilke edinmek,
  • Tüm iş süreçlerini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.