İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kuruluşumuz üst yönetimi ve tüm çalışanları, Hiçbir iş; "çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir." düşüncesiyle yola çıkar. Yapılacak bütün çalışmalar işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması esas alınarak yapılacaktır.

Bunun için;

  • Çalışma ortamlarında iş güvenliği uygunsuzluklarını en aza indireceğiz,
  • İş güvenliği eğitimlerini etkin bir şekilde sürdüreceğiz,
  • Sağlık birimimizdeki çalışmalarda tedavi edici hizmetlerden daha çok, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık vereceğiz,
  • Yasal yükümlülüklerimizi ve belirlediğimiz İSG şartlarını yerine getireceğiz,
  • Sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak sürekliliğini sağlayacağız,
  • Politikamızı ilgili taraflara açık tutacağız.