Ofisler (Bölüm: 8.1)

 1. Tüm bağımsız bölümlerin (ofislerin) aydınlatma gücü, merkezi ısıtma – soğutma sisteminin dizayn esasları çerçevesinde, kesinlikle 50 (elli) Watt / m² ‘yi geçemez.
 2. Tüm bağımsız bölümler dört borulu fan-coil sistemi ile klimatize edilmektedir. Her bağımsız bölüme merkezi havalandırma sistemi ile şartlandırılmış temiz hava üflenmekte ve pis-kirli hava egsoz fanları ile emilerek dışarı atılmaktadır. Tüm bağımsız bölümler için klima hesap ve projelerinde esas alınan kriterler bellidir. Bu kriterlere uygun olarak her bağımsız bölüme tahsis edilen ısıtma ve soğutma güçleri ile hava debileri sabittir. Bu miktar kesinlikle aşılmayacaktır.
 3. Mahal içi kanal-menfez uygulaması bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre kiracı tarafından yapılacaktır. Kiracı, ısıtma ve/veya soğutma amacıyla sisteme herhangi bir cihaz ilave edemez. Bina yönetimi, bu konuda, her safhada her türlü kontrolü ve müdahaleyi yapmaya yetkilidir.
 4. Her fan-coil müstakil oda termostatları ile kontrol ve kumanda edilmektedir.
 5. Bağımsız bölümün kiracı tarafından yaptırılacak dekorasyon işi kapsamında olmak üzere fan-coil cihazları ve borularını kapatacak ahşap dolap (kaj) imalatı ve montajında işletmeye yönelik (fan-coil emiş ağzı panjuru, fan-coil üfleme ağzı panjuru, fan-coil üfleme ağzı flexible bağlantısı, termostata ulaşım kapağı vb. gibi) önlemler alınacaktır.
 6. Her bir bağımsız bölüme temiz su ve pis su için kullanma imkanı yaratılmıştır. Temiz su hatları vana ile kapatılmıştır. İhtiyaç halinde kullanılması amacıyla yapılacak iç dağıtım, bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre, kiracı tarafından yapılacaktır. Kiracı, eğer su kullanacak ise, temiz su hat vanasından sonra gerekli basınç düşürücüyü (8 Bar – 2 Bar), pislik tutucuyu ve su sayacını kendisi temin ve monte ettirecektir.
  (ÖNEMLİ NOT: Bağımsız bölümlerde duş mahali oluşturulması halinde, ıslak hacim bölümünün zeminin su yalıtımı ile elektrikli ısıtıcı ve tüm tesisatın temini-montajı kiracı tarafından, bina yönetiminin onaylayacağı projeye göre, temin ve monte edilecektir.)
 7. Yangın söndürme amacıyla, sprinkler tesisatı boruları tüm bağımsız bölümlerde (ofislerde) bir ağ olarak döşenmiştir. Kiracı, bina yönetimi tarafından verilen projeyi esas alarak ve kendi dekorasyon projesine uygun olarak hazırlayacağı bağımsız bölüm içi sprinkler yerleşim projesini bina yönetimine onaylattıktan sonra uygulayacaktır.
 8. Kiracı, bağımsız bölümde yer alan sprinkler tesisatını iptal edemez, sprinkler ve detektörleri kapatamaz, körleyemez. Bağımsız bölüm içinde, oda benzeri kapalı hacim yaratılırsa yangına karşı koruma yapılacaktır.
 9. Kiracı, bağımsız bölüm içinde her ne sebeple olursa olsun yanıcı ve patlayıcı malzeme bulundurmayacak ve depolamayacaktır. Kiracının bağımsız bölümü kullanım amacı, yangına karşı korunma yönetmeliklerine, NFPA standartlarına ve sigorta firmasının yönetmeliğine uygun olacaktır.
 10. Katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, atılması ve/veya imhası hususunda bina yönetiminin belirleyeceği kurallara uyulacaktır.
 11. Bağımsız bölüm kiracısı, yangın kaçış koridorlarına, yangın merdivenlerine ve tesisat şaftlarına kesinlikle eşya, ekipman vb. koymayacaktır. Adı geçen bölümlerin herhangi bir amaçla kullanımına müsaade edilmeyecektir.
 12. Tesisat şaft kapakları, kiracı tarafından dekorasyon amacıyla dahi olsa kesinlikle kapatılmayacak-iptal edilmeyecek ve bina yönetiminin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde muhafaza edilecektir.
 13. Bağımsız bölüm kullanıcısı, her net 100 m² için en az bir adet (6 kg) portatif yangın söndürücüyü temin edecek ve bina yönetimi kontrolünde kullanır halde tutacaktır.