Elektrik Tesisatı (Bölüm: 9.1)

Bakırköy Belediyesi ve BEDAŞ elektrik idaresi Bakırköy Müdürlüğünden onaylanan proje ve talep güçlerine göre tesis edilmiştir. Bu güçler yönetimdeki projelerde mevcuttur. Bağımsız bölüm sahipleri projedeki güçlerin üzerine çıkmayacak değerde Bayındırlık Bakanlığı , Belediye fenni şartnamelerine göre hazırlayacakları uygulama projelerini yönetime sunarak onay alacaklardır ve tatbikatına geçeceklerdir.

Bağımsız bölüm kiracıların uygulama projelerine göre BEDAŞ Bakırköy Müdürlüğünde sözleşme yaparak BEDAŞ'a müşteri olacaklardır.

Başlangıçta veya daha sonra elektrik gücünü arttırmak isteyenler BEDAŞ 'tan güç arttırımı talebinde bulunacaklar ve BEDAŞ tarafından istenecek şartları bina yönetimine onaylatacakları uygulama projelerine göre yerine getireceklerdir.

Bina yönetimi kiracıların gerek görecekleri elektrik enerjisini arttırma veya azaltma yetkisine sahip değildir, bu hususta tek yetkili kurum BEDAŞ / Bakırköy Müdürlüğü'dür.