Dizel Jeneratör Tesisatı (Bölüm: 9.2)

EGS GYO A.Ş. tarafından hazırlanan ve Bakırköy Belediyesince onaylanan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kabulü yapılan (Elektrik üretim tesisi) diesel jeneratör gruplarının uygulama proje esaslarına göre her bağımsız bölüm sadece (1 kW) (Bir KW) elektrik enerjisi ile beslenecektir. Bunu sağlayan kablolar ve dağıtım panosu bu esasa göre yapılmıştır.

Her kattaki elektrik odalarında mevcut genel hizmet panoları Jeneratör çıkışları mevcut sigortalarla sınırlandırılmıştır. Bina yönetiminin bilgisi ve onayı olmadan bu gücün değeri üzerinde değişim yapılmamalıdır.

Jeneratörden beslenecek, aydınlatma ve / veya priz linyeleri, sortileri gösterir projeler ayrı pafta (veya paftalar) olarak hazırlanacak ve bina yönetimi tarafından onaylandıktan sonra tesis edilecektir. Bu projelerin BEDAŞ 'a onaylatılması gerekmemektedir.